Κυριακή, 28 Οκτωβρίου 2012

Ανατροπή του τραπεζικού χρηματοπιστωτικού συστήματος

Φίλοι μου, μ' αυθαίρετους αφορισμούς δεν προάγεται ένας καλόπιστος διάλογος. Τα χρήματα που τυπώνει μια νόμιμη εκλεγμένη Κυβέρνηση, για την κάλυψη των συναλλακτικών αναγκών του λαού και της αγοράς, δεν έχουν καμιά σχέση με τα προτεινόμενα χαρτιά Κ4, της υπόθεσής σου.

Παρακαλώ μην υποτιμάμε την νοημοσύνη των συνομιλητών μας. Αντί η διαχείριση να γίνεται από τους τραπεζίτες, με τόκους, πανωτόκια κι' ανατοκισμούς και με διαφορετικά επιτόκια, αντιστρόφως ανάλογα με την οικονομική και κοινωνική προβολή του κάθε επιχειρηματία, το χρήμα διατίθεται χωρίς καμιά επιβάρυνση στην ελληνική αγορά, τα οποία επενδυόμενα παράγουν υπεραξίες.

Οι λήπτες αυτών των χρηματικών δυναμικών, ύστερα από ένα εύλογο χρονικό διάστημα, κατά το οποίο κερδοφόρησαν, επιστρέφουν τμηματικά το χορηγηθέν σ' αυτούς κεφάλαιο, χωρίς καμιά επιβάρυνση, στα ταμεία του δημόσιου και ξανα δίδονται για επαναεπένδυση.

Από τα χρήματα που είναι καθαρή δημιουργία, από το πουθενά και μετά την κερδοφορία από μέρους των δανειστών, επιστρέφονται στα ταμεία του κράτους, από τ’ οποία πληρώνουμε τους δημόσιους υπάλληλους, τους συνταξιούχους και κάνουμε τις απαραίτητες εισαγωγές, όχι αλόγιστα, όπως εμφανίζεσαι στο υπόδειγμα των Κ4.

Με την αποζημίωση των αναγκαίων δημόσιων υπαλλήλων τους δίνεται η δυνατότητα να ζήσουν σ' ένα ανεκτό επίπεδο ζωής. Τι γινόταν με την κυκλοφορία χρήματος των πολιτειών του αρχαίου κόσμου και πριν εμφανιστούν οι τραπεζίτες;

Μη μου χαλάτε τον κόσμο με τη χρήση σοφιστικών αντιπαραθέσεων, έτσι για χαβαλέ ή ω ς όμηροι αυτών που διδαχθήκατε, στα σχολεία της άρχουσας τάξης, σκοπός των οποίων είναι η κατασκευή μουζίκων.

Εν πάσει περιπτώσει, προτείνετε εσείς συστήματα και δυνατότητες ανατροπής του τραπεζιτικού συστήματος. Έχετε τη δυνατότητα;

Δεν υπάρχουν σχόλια: