Τρίτη, 19 Απριλίου 2016

Η έξοδος από τη φτειαχτή κρίση

Η συνταγή για την έξοδό μας από τη συνεχή κρίση που βιώνει ο τόπος και οι έλληνες συμπολίτες μας είναι περιληπτικά η παρακάτω:
1. Να γίνει άμεσα μια συγκυβέρνηση με τη συμμετοχή όλων των κομμάτων με κοινό στόχο
α) την έξοδό μας από την ΕΕ,
β) την άρνησή μας να πληρωθούν οι δανειστές γιατί το χρέος αυτό είναι επαχθές και επονείδιστο γ) να εκδοθεί εθνικό νόμισμα και
δ) να αξιολογηθούν και να επισημανθούν οι πραγματικοί φίλοι και εχθροί της Χώρας μας.
2. Να διαλυθούν τα πολιτικά κόμματα γιατί έχουν απαξιωθεί και ο ρόλος τους είναι διχαστικός, καταστρεπτικός και ολέθριος.
3. Ο αριθμός των βουλευτών να περιορισθεί στους ΕΚΑΤΟ.
4. Να εκλέγονται
α) άμεσα με την απλή αναλογική,
β) με ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο,
γ) την κυβέρνηση να την αποτελούν οι πρώτοι εκατό πλειοψηφούντες,
δ) οι ακατάλληλοι, ανίκανοι και παραβατικοί βουλευτές, να αντικαθίστανται άμεσα από τους αναπληρωμματικούς, όπως αυτοί έπονται μετά τους πρώτους εκατό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: