Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2015

Οι έλληνες να πάψουν να κυττάνε προς τα επάνω...

Μόνον η αυτογνωσία, η αυτοπεποίθεση και προ πάντων η γνώση μπορούν να σε σώσου από τις πολιτικές και θρησκευτικές δογματικές παγιδεύσεις και όποιουσδήποτε μεταφυσικούς και επίγειους σωτήρες. Καλά και σώφρονα θα αποφάσιζαν οι έλληνες να πάψουν να κυττάνε προς τα επάνω, γιατί δεν θα βλέπουν μπροστά τους. Και επομένως δεν θα ξέρουν τί τους γίνεται. Δεν υπάρχουν μεταφυσικές παντοδύναμες αόρατες πνευματικές οντότητες. Τις εφεύραν οι πονηροί άνθρωποι και τις έπλασαν καθ' εικόνα και ομοίωσή τους. Υπάρχουν οι γήινες θεότητες που εξουσιάζουν και αποφασίζουν για τις ζωές μας. Και οι νομοτέλειες της Φύσης που πρέπει να γνωρίζουμε, ώστε να αποφεύγουμε τις επικίνδυνες και να νεμόμαστε τις θετικές.

Δεν υπάρχουν σχόλια: