Τρίτη, 24 Ιουνίου 2014

Ο ρόλος της φιλοσοφίας καθοριστικός παράγοντας των ορθολογιστικών επιλογών μας

Η φιλοσοφία στηρίζει τον ορθολογισμό, ο οποίος συνιστά τη γνώση, η οποία με τη σειρά της μας οδηγεί στη λήψει σωστών αποφάσεων, στην επισήμανση των λαθών μας και τη θεραπεία τους.

Ένα από τα βαρύτερα λάθη του Εκλογικού Σώματος είναι η εμμονή του να στηρίζει τους "σωτήρες"διχαστές και θύτες του. Άλλο πρώτιστο μέλημά του είναι να προστατευθεί από τους σωματικούς πόνους και αρρώστιές του και να κατανικήσει τους όποιους φόβους του.

Ο Επίκουρος που τόσο κυνηγήθηκε από τις αρχαίες θρησκείες και. προ πάντων από τον Χριστιανισμό, συνέστησε την τετραφάρμακο: "Άφοβον ο θεός, ανύποπτον ο θάνατος, εύκτητον τ' αγαθόν και ευκαρτέρητον το δεινόν".

Για μια ζωή, χωρίς οδύνες και προβλήματα, είπε: "Ευτυχής είναι ο άνθρωπος που έχει σωφροσύνη, είναι ηθικός και δίκαιος και δυστυχής είναι εκείνος που δεν έχει φρονημάδα, ηθικότητα και πνεύμα δικαιοσύνης".

Πώς είναι δυνατόν ένας σώφρων, ηθικός και έντιμος ψηφοφόρος να στηρίζει τους δυνάστες θύτες του εις το διηνεκές; Τους δυνάστες καιροσκόπους που φροντίζουν, για την αμάθεια και την ευπείθειά του, την υποταγή και την εξαθλίωσή του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: