Κυριακή, 27 Ιουνίου 2010

Κυριακή, 27 Ιουνίου 2010

Προς DTANGO από Επικουρίδη

Κατ’ αρχήν αντιχαιρετώ και ευχαριστώ για την αποδοχή μου και εκ μέρους σου στο φόρουμ. Μ’ αρέσει η ιδέα αυτή. Μια ομάδα ανθρώπων με κοινούς κοινωνικούς και άλλους προβληματισμούς είναι ανάγκη να συμβάλλουν σε δομικές αλλαγές που έγιναν για να εξυπηρετούν τα γνωστά και μη εξαιρετέα αμετανόητα τρωκτικά.

Έχω οργανωμένο και νομιμοποιημένο φορέα, αλλά σε αδράνεια, σε μορφή Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης με εμπορική επωνυμία Παραγωγικός, Συντονιστικός, Προωθητικός και Προμηθευτικός Αστικός Συν. Π.Ε και εμπορικό διακριτικό τίτλο ΟΣΠΕΚ(Οργάνωση Συνεργαζομένων Παραγωγών-Εμπόρων-Καταναλωτών). Κεντρικός στόχος της ιδρυτικής πράξης είναι η συνεργασία αυτών που παράγουν εμπορεύματα και υπηρεσίες με συντονιστές οι οποίοι θα αποτελέσουν τους χώρους προώθησης και επαφής με τον κυρίαρχο καταναλωτή, ο οποίος φέρει αποκλειστικά την ευθύνη των επιβαρυμένων τιμών, γιατί δεν έμαθε να ψωνίζει ομαδικά, ώστε να απευθύνεται άμεσα στο παραγωγό, για να αποφύγει τις επιβαρύνσεις από τους πολλούς ενδιάμεσους διαμεσολαβητές. Ο κάθε καταναλωτής καταληστεύεται, ως γνωστό και με τις δύο ιδιότητές του και ως εργαζόμενος και ως καταναλωτής. Ως εργαζόμενος γιατί παίρνει ψίχουλα έναντι των υπεραξιών που παράγει και ως καταναλωτής με τα πανάκριβα αγαθά που προμηθεύεται-αγοράζει, επειδή αγοράζει μόνος του και όχι συλλογικά.

Επειδή οι πολλοί αδυνατούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους, ο πλούτος έχει συγκεντρωθεί κατά το 6Ο% στα χέρια του Ο,3 % πληθυσμού της Γης, το 2Ο τοις εκατό στο 4,7 % και το υπόλοιπο είκοσι τοις εκατό στο 95 % των ασυνεννόητων ανόητων θυμάτων από τους οποίους συσσωρεύτηκε ο παραπάνω πλούτος. Τα στοιχεία προέρχονται από το Βιοτεχνικό και Εμπορικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Σχετικά με το φορέα 0ΣΠΕΚ δέστε την αντίστοιχη λέξη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: