Τρίτη, 24 Αυγούστου 2010

ΕΝΩΣΗ ΑΘΕΩΝ

Ένωση Αθέων
[quote="dtango"][quote="Ευθύμης"]Τη διάταξη του καταστατικού που λέει ότι οποιαδήποτε ώρα μπορεί να διαγραφεί κανείς μάλλον δεν τη λαμβάνουν πολλοί υπόψη.[/quote] Ούτε φαίνεται να λαμβάνουν υπόψη τους ότι η γραμματεία διαγράφει όποιον θέλει. Χμ; Αγαπητέ Ευθύμη, συμμετέχει κανείς στην κοινή προσπάθεια κάποιων ανθρώπων όταν συμμερίζεται μαζί τους βασικές αρχές. Όταν όμως υπάρχουν διαφορές στις βασικές αρχές δεν υπάρχει λόγος συμμετοχής. Διαπραγματεύσεις δεν γίνονται επί βασικών αρχών![/quote]
Αγαπητέ συνομίληκε, το καταστατικό αυτό δεν είναι το αρτιότερο, αλλά σε διαβεβαιώ, ότι είναι καλών προθέσεων και αποδεκτό. Ανοίγει το δρόμο για την υλοποίηση στόχου ευκταίου και πολύτιμου. Ιδού τι έπιασε ο δικός μου δοκιμασμένος για τη περίσταση φακός:
«Ιδρύεται Ένωση Προσώπων με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία
Ένωση Άθεων». Ποια νομική μορφή έχει η ένωση προσώπων με διακριτικό τίτλο Ένωση Αθέων; Είναι πολιτιστικός, μορφωτικός, (διεκδικητικός) σύλλογος ή κάτι άλλο;
Οι έκτακτες εισφορές των μελών και υποστηρικτών που αποφασίζονται από τη Μόνιμη Γενική Συνέλευση. Τι καλούμε Μόνιμη Γενική Συνέλευση, μήπως τα ιδρυτικά μέλη; Δεν είδα αναφορά τακτικών και έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων στο Καταστατικό.
• «Απλό μέλος γίνεται κάθε άτομο το οποίο συμφωνεί με τους σκοπούς και τις αρχές της Ένωσης, εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, μετά από κατάθεση προς τη Γραμματεία έγγραφης δήλωσης αποδοχής του καταστατικού και αίτησης του ενδιαφερόμενου με πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επάγγελμα, ηλικία, αριθμός ταυτότητας, υπογραφή).
• Τακτικό μέλος γίνεται κάθε άτομο το οποίο έχει ήδη εγγραφεί στην Ένωση ως απλό μέλος και συμπράττει στην υλοποίηση των σκοπών της Ένωσης, με απόφαση της Γραμματείας». Δεν αντιλαμβάνομαι τη διάκριση των απλών μελών και των τακτικών μελών. Μήπως χαρακτηρίζετε απλά μέλη, τα Νέα μέλη που δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, ώσπου να περάσει τουλάχιστον ένα εξάμηνο πριν των αρχαιρεσιών, μετά την εγγραφή τους;
«ii. Κάθε μέλος μπορεί ανά πάσα στιγμή να ζητήσει τη διαγραφή οποιουδήποτε άλλου μέλους ή υποστηρικτή. Στην περίπτωση αυτή η Γραμματεία υποχρεούται να αποφασίσει εντός 60 ημερών και να γνωστοποιήσει την απόφασή της στους ενδιαφερόμενους». Στις διαγραφές, πέρα από την οικειοθελή αποχώρηση-διαγραφή, έχουμε και τη διαγραφή της αποπομπής ενός μέλους, για διάφορες παραβιάσεις άρθρων του καταστατικού, για δυσφήμιση και την μη συνέπεια στις οικονομικές του υποχρεώσεις, τις οποίες αποφασίζει το Δ.Σ(Πενταμελή Γραμματεία, για τις αρμοδιότητες-υποχρεώσεις των οποίων δεν αναφέρεσθε, όπως απαιτεί ο ειδικός νόμος σύστασης και έγκρισης καταστατικών). Βεβαίως και τα ταμειακώς εντάξει μέλη μπορούν να απαιτήσουν τη διαγραφή άλλου μέλους, για κάποια συγκεκριμένη παραβατικότητα, όπως σημειώνεται από το συντάκτη του Καταστατικού.
«Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία με παρουσία τουλάχιστον δέκα (10) τακτικών μελών της. Σε περίπτωση που τα τακτικά μέλη της Ένωσης είναι λιγότερα, απαιτείται παρουσία όλων των τακτικών μελών». Και στο τμήμα αυτό του άρθρου περί απαρτίας χωλαίνουμε, δεδομένου ότι με δέκα μέλη από τα πενήντα, πολύ δε περισσότερα στα εκατό, δεν νομιμοποιείται απαρτία. Οι απαρτίες εξασφαλίζονται με την παρουσία πάνω από το 51% των μελών, όταν δε πρόκειται για τη λήψη αποφάσεων για σοβαρά θέματα, όπως η διάλυση, τροποποίηση καταστατικού και αύξηση τακτικών και έκτακτων εισφορών, απαιτείται πιο ενισχυμένη παρουσία.
«i.Η Μόνιμη Γενική Συνέλευση αποφασίζει για όλα τα θέματα που προτείνει κάποιο μέλος της». Τα θέματα των Γενικών Συνελεύσεων καταρτίζονται από το Δ.Σ-Γραμματεία, το περιεχόμενο των οποίων αποστέλλονται προς τα μέλη μαζί με την πρόσκληση.
«4.Από τη στιγμή της ίδρυσης της Ένωσης και μέχρι τη διεξαγωγή των πρώτων κανονικών εκλογών, διοικητικά όργανα της Ένωσης θα είναι η Μόνιμη Γενική Συνέλευση και μία πενταμελής Γραμματεία που θα εκλεγεί με ψηφοφορία από τα ιδρυτικά μέλη την ημέρα υπογραφής αυτού του καταστατικού. Η Γραμματεία αυτή θα έχει πλήρη δικαιοδοσία όπως αναφέρεται στο άρθρο 8.1 και θα είναι υπεύθυνη για την σύγκληση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης μελών και τη διεξαγωγή των πρώτων εκλογών».
Καλώς μάντευσα λοιπόν ότι ως Μόνιμη Γενική Συνέλευση θεωρείται η συνέλευση των ιδρυτικών μελών, μεταξύ των οποίων εκλέγεται η προσωρινή διοικούσα επιτροπή, έργον της οποίας είναι η προώθηση και έγκριση του Καταστατικού στις αρμόδιες νομαρχιακές αρχές και η σύγκληση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης, για την εκλογή των πρώτων διοικητικών και εποπτικών οργάνων. Στο καταστατικό δεν βλέπω καμιά αναφορά για ελεγκτικά-εποπτικά όργανα.
Οφείλω να σημειώσω, προς όποιο επιφυλακτικό μέλος που ενδιαφέρεται πραγματικά να στήσουμε κάτι δυναμικό, να εγγραφεί στην Ένωση Αθέων. Εγώ γράφτηκα χωρίς να διαβάσω το (σχέδιο) καταστατικού. Καλό είναι η προσωρινή επιτροπή να προτείνει ένα μίνιμουμ ποσό για δικαίωμα εγγραφής και την ετήσια συνδρομή που φαντάζομαι, ότι θα είναι ισόποσα, και στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί, όταν εγκριθεί και νομιμοποιηθεί το καταστατικό, το καθορίζουμε όλοι μαζί. Αυτά και πάντα μπροστά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: