Σάββατο, 5 Μαρτίου 2016

Ο Επίκουρος και η θεωρία της Ηδονής και του φόβου

"Η φωνή της σάρκας τρομάζει τη πείνα, τη δίψα και το ξεπάγιασμα" Επίκουρος. http://antikleidi.com/2016/03/05/epikuros_idones/

Δεν υπάρχουν σχόλια: