Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2014

Τεράστιο ολίσθημα οι ιδιωτικοποιήσειςΔημόσιες, Δημοτικές και Ιδιωτικές Επιχειρήσεις

Στις δημόσιες επιχειρήσεις το Κράτος, μέσα από την εξουσία της εκάστοτε νομίμως εκλεγμένης Κυβέρνησης, έχει την ευθύνη της οργάνωσης,  διοίκησης, λειτουργίας και διαχείρισης αυτών των εκμεταλλεύσεων. Το ίδιο κάνει και η εκάστοτε νομίμως εκλεγμένη Δημοτική Αρχή με τις  δημοτικές επιχειρήσεις.

Ιδιωτικές επιχειρήσεις οργανώνονται, λειτουργούν και διαχειρίζονται από τους ιδιώτες με δική τους απόφαση, δράση και ευθύνη. Τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν αφαιρουμένων των συνολικών λειτουργικών δαπανών και των νόμιμων φορολογικών επιβαρύνσεων ανήκουν στους ιδιώτες επιχειρηματίες.

Όταν οι δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις οργανώνονται από άρχοντες άμεσα εκλεγμένους και ανακλητούς, όταν και όπου χρειαστεί, από το λαό, χωρίς κομματικές αλχημείες, τα καθαρά κέρδη μένουν υπέρ του Δημοσίου και της Δημοτικής Αρχής, δηλαδή υπέρ των πολιτών και δημοτών, επενδύοντάς τα σε νέες ωφέλιμες κοινωνικά επενδύσεις.

Αυτοί που επιμένουν όλες οι Δημόσιες εκμεταλλεύσεις να παραχωρηθούν σε ιδιώτες, σύμφωνα με τα παραπάνω, προφανώς είναι αζημίως ταγμένοι υπέρ των μεσαζόντων ιδιωτών που έχουν συσσωρευμένα οικονομικά δυναμικά, ανήκουν δηλαδή στην οικονομική ολιγαρχία που κατέχουν τον έλεγχο των μονοπωλίων, ολιγοπωλίων, τις πολυεθνικές, τους διεθνείς κροίσους καιροσκόπους δανειστές μας ή στα κρατικά  και μοναρχικά συσσωρευμένα υπερκέρδη.   

Δεν υπάρχουν σχόλια: