Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2008

Δεν πιστεύουν στην Ανάσταση και τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού

Οι Γνωστικιστές πιστεύουν ότι ανάμεσα στην έννοια (την οντότητα) του θεού και την προαιώνια ύλη υπάρχει ασύμβατο χάος, το οποίο πρέπει να γεφυρώσουν ανώτερες οντότητες που αποκαλούνται αιώνες. Δεν πιστεύουν στην ανάσταση και τη δευτέρα παρουσία του Χριστού. Πάπυροι Νάγκ Χαμμάντι(1946)-Γογγησσός ή Εύγνωστος ο Αγαπητικός, σύγχρονος του Χαμμαντι: γνωστικοί φιλόσοφοι

Αγνωστικισμός ή Αγνωσιαρχία

Φιλοσοφικό δόγμα, οι οπαδοί του οποίου φρονούν, ότι δεν γνωρίζουμε τίποτε το αληθινό για την ουσία και την αρχή των όντων. Πρώτη χρήση του όρου έκανε ο φυσιοδίφης άγγλος Χάξλεϋ Θωμάς Ερρίκος (1825-1895) που τον εμνεύσθηκε από την επιγραφή "Αγνώστω Θεώ" που είδε ο Απόστολος Παύλος σε αρχαίο ναό στην Αθήνα. Σύμφωνα με τον αγνωστικισμό δεν μπορούμε να γνωρίσουμε το υπεραισθητό(το επάνω από τις αισθήσεις μας), επομένως κάθε μεταφυσική και κάθε υπερβατική πραγματικότητα που βρίσκεται επέκεινα της ανθρώπινης εμπειρίας είναι αδύνατη.

Πρώτος ο Γοργίας(492-384 π.Χ), κορυφαίος σοφιστής φιλόσοφος υπεστήριξε ότι: " Ούκ είναί φησιν ουδέν, εί δ' εστίν άγνωστον είναι, ει δε και έστιν και γνωστον, αλλ' ού δηλωτον άλλοις" Δηλαδή α/ Δεν υπάρχει τίποτε, β/Και αν κάτι υπάρχει αυτό δεν ε'ιναι νοητό, γ/Και αν αυτό υπάρχει νοητό, με τον λόγο δεν είναι δηλωτό στους άλλους.

Κατά τον άγγλο φιλόσοφο, ψυχολόγο, ιστορικό και οικονομολόγο Δαυίδ Χιούμ 1711- 1776 υπέρμαχο του ιδεαλισμού ξεχωρίζεται η θρησκεία από τη γνώση. Έτσι στήριξε τον αγνωστικισμό. Κατά τον Χιούμ η θρησκεία δεν μπορεί να βασισθεί στην γνώση, αλλά στην πίστη. Περιορίζεται ο ρόλος της επιστήμης μόνο στη γνώση, το πείραμα και στην απόδειξη και καθόλου στην θρησκεία που έχει να κάνει με τη πίστη και το δόγμα ένοιες που δεν έχουν να κάνουν με τη χειροπιαστή πραγματικότητα.

Εξ άλλου και ο Κάρολος Δαρβίνος(1809-1882) μεγάλος άγγλος φυσιοδίφης έχει θεμελιώσει την επιστημονική βιολογία και τη θεωρία της εξέλιξης. Κατά τον φυσιοδίφη Δρβίνο το γεννητικό υλικό είναι αναπόστατο μέρος της προαιώνιας ύλης. Δηλαδή η πρωταρχική σούπα με τους μονοκύτταρους οργανισμούς, από τα οποία εξελίχθηκε η πολύμορφη έμβια και φυτική ζωή είναι προαιώνια και αυθύπαρκτη, όπως το αυθύπαρκτο υλικό σύμπαν, με τη χαμηλή την υψηλή πυρινική δύναμη, τον ηλεκτρομαγνητισμό και τη βαρύτητα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: