Τρίτη, 8 Απριλίου 2008

Η ζωή στη Γη και οι εξωγίηνοι πολιτισμοί

Όσο υστερούν βιολογικά και ψυχοπνευματικά τα κοτόπουλα από τον άνθρωπο, εκατομμύρια φορές περισσότερο υστερούμε εμείς οι άνθρωποι από τους δημιουργούς μας που είναι οντότητες εξωγήινων πολιτισμών. Αυτή η δήλωσή μας είναι ενδεικτική, γιατί τα κοτόπουλα και τα άλλα ζώα μας βλέπουν, μας ακούν, μας αισθάνονται και αντιδρούν αναλόγως, ενώ εμείς δεν έχουμε κανένα κατανοητό στοιχείο για την παρουσία και τη δραστηριότητά των γεννητόρων μας συμπαντικών οντοτήτων.
Οι εκκλησιαστικοί μας πατέρες με βάση τις ιερές γραφές διακηρύσσουν ότι μας έπλασε ο θεός. Αυτός ο θεός όμως είναι απροσδιορίστου μορφής, σχήματος και συνθέσεως. Μας λένε ότι για να έχουμε μιαν ιδέα περί της παρουσίας Του, πρέπει να μπούμε στη διαδικασία της θέωσης. Με βασικά εργαλεία τη βαθειά ακλόνητη πίστη και την ειληκρινή μετάνοια καταφεύγει ο εξαγνιζόμενος σε επίμονες προσευχές και εξαντλητικές νηστείες. Η θεία Χάρις_Θεός και ο Ενσαρκωμένος Χριστός Υιός_Θεός συγκινούνται, οικτήρουν, ελεούν και μας παρέχουν τη μεγίστη τιμή, να φθάσουμε στη θέωση, να αξιοθούμε δηλαδή να αποκτήσουμε μια ιδέα σχετικά με την Ουσία του Πατέρα Θεού.(Πατερική ΘεολογίαΙ.Σ.Ρωμανίδη).

Δεν υπάρχουν σχόλια: